Women

โพรโพลิสดรอป 35 มล.

ผู้ขายสินค้า: ated
1200 บาท
(10)

โพรโพลิสดรอป 35 มล.โพรโพลิสดรอป เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ใช้งานเฉพาะจุดบริเวณลำคอ ใช้หยดในน้ำอุ่น 1-2 หยด แล้วทาน เพื่อป้องกันการระคายเคืองคอ จมูก ทางเดินหายใจ จากฝุ่น pm 2.5 แล้วยังสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ดังนี้- Streptococcus pyogenes เป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจ

- Corynebacterium spp. เป็นสาเหตุของโรคคอตีบ

- Pseudomonas Aeruginosa เป็นสาเหตภาวะปอดติดเชื้อ

- Streptococcus aureus โรคเกี่ยวกับโพรงจมูก เยื่อบุทางเดินหายใจ

- Klebsiella Pneumoniae โรคติดเชื้อในปอด

วิธีเก็บรักษา : เก็บในที่แห้งพ้นจากแสงแดด

ข้อควรระวัง :โพรโพลิสอาจทำให้เกิดการแพ้ ควรทดสอบก่อนใช้

สินค้าในร้าน