Women

ปุ๋ยอินทรีย์ผง ขนาด 25 กิโลกรัม

ผู้ขายสินค้า: ated
0 บาท
(10)

บริษัท แสนโชคผลิตผล จำกัด สำนักงานใหญ่ปุ๋ยอินทรีย์ผง ขนาด 25 กิโลกรัม

สูตรปรับปรุงดิน

– ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูก– ผสมดินเพื่อปลูก(หมักดิน)– ใส่ต้นไม้บริเวณโคนต้น– เป็นส่วนผสมวัสดุเพาะกล้า         ปรับปรุงดินให้ดินสมบูรณ์มีธาตุอาหารของพืชเหมาะแก่การปลูกพืชทุกชนิด ป้องกันโรคในดินด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เพิ่มปริมาณรากพืช ทำให้รากของพืชแข็งแรง และสามารถดูดซับธาตุอาหารได้ดี พืชจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น122/1 หมู่6 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 053-983253 , 094-7515668

สินค้าในร้าน