Women

ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ขนาด 25 กิโลกรัม

ผู้ขายสินค้า: ated
0 บาท
(10)

บริษัท แสนโชคผลิตผล จำกัด สำนักงานใหญ่ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ขนาด 25 กิโลกรัม

สูตรปรับปรุงดิน – หว่าน

– ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูก– ใส่ต้นไม้บริเวณโคนต้น– ง่ายต่อการหว่านคุณสมบัติ

ง่ายต่อหว่านแก่พืช ปรับปรุงดินและทำให้ดินสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารของพืช ป้องกันโรคในดินด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ รากพืชแข็งแรงและดูดซับธาตุอาหารได้ดี เหมาะกับการปลูกพืชที่ใช้น้ำมาก เช่น ข้าวที่อยู่ : 122/1 หมู่6 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 053-983253 , 094-7515668

สินค้าในร้าน