Women

ชาสมุนไพรบุญทา สูตร 1

ผู้ขายสินค้า: ated
335 บาท
(10)

บกจ. บีทีเฮอเบิลชาสมุนไพรบุญทา สูตร 1รายละเอียดชาสมุนไพรบุญทา สูตรดั้งเดิมกว่า 100 ปี สืบทอดมาจาก พ่อหนานสุวรรณ์ บุญทาวงศ์ษา ผลิตจากวัตถุดิบออแกนิค 100% ด้วยกรรมวิธีการผลิตตามมาตรฐาน GMP CODEX และ HALAL สู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับสากล มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรตราบุญทา คุณจะได้ดื่มด่ำถึงรสชาติจากธรรมชาติและผลลัพธ์จากภายในด้วย "ชาสมุนไพรตราบุญทา"

สินค้าในร้าน