Women

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น ส่ง SMS ATPE

ผู้ขายสินค้า: ated
0 บาท
(10)

บริษัท เอ. ที. โปร เอ็นจิเนียร์ จำกัดเครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น ส่ง SMS ATPE

เครื่องวัด อุณหภูมิ ความชื้น สามารถวัดได้ มากถึง 8 จุด ส่ง SMS แจ้งเตือนให้โทรศัพท์ได้ 8 เลขหมาย พร้อมมี 3 output

สินค้าในร้าน