Women

ครื่องวัดอุณหภูมิชนิดพิมพ์ค่าได้ สำหรับรถห้องเย็น

ผู้ขายสินค้า: ated
0 บาท
(10)

บริษัท เอ. ที. โปร เอ็นจิเนียร์ จำกัดครื่องวัดอุณหภูมิชนิดพิมพ์ค่าได้ สำหรับรถห้องเย็น วัดอุณหภูมิในช่วง -90 ํC ถึง 260 ํC

ใช้กับรถขนส่งที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิขณะขนส่ง มีระบบแจ้งเตือนขณะทำงานสามารถบันทึกอุณหภูมิและสั่งพิมพ์ข้อมูลในรูปแบบ กราฟ หรือตัวเลข ให้ลูกค้าได้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ ในสินค้าและระบบการขนส่ง

สามารถตรวจสอบและเก็บบันทึก ไว้เพื่อการตรวจย้อนกลับ หรือ การ audit ได้ตลอด

สินค้าในร้าน